O nás

Mgr. Ludmila Myšáková

Lektorka

Certifikáty

Každý z nás má v sobě živoucí rodokmen a
to, jak se odvíjí náš život, je možná
konkrétně podmiňováno životními osudy
předchozích generací.

Élisabeth Horowitzová

Původním povoláním jsem učitelka na střední zdravotnické škole. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika – ošetřovatelství. Před studiem na vysoké škole jsem dva roky pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení v lounské nemocnici. Po studiích jsem učila na Střední a Vyšší zdravotnické škole v Mostě, kde jsem několik let učila všeobecné sestry odborné předměty a praxi v nemocnici.

I přesto, že jsem vyrůstala v harmonickém prostředí obklopená láskou a porozuměním, trpěla jsem od dětství psychickými problémy. Pronásledovaly mě strachy a úzkosti, které neměly reálnou příčinu. Postupem času se k psychickým symptomům začaly přidávat i symptomy fyzické.

Při studiích na vysoké škole jsem se věnovala i různým relaxačním metodám, abych
příznaky zmírnila a úspěšně dokončila studia. Nakonec jsem psala diplomovou práci na téma Autogenní trénink. Po druhém porodu se u mě rozvinul maniodepresivní syndrom doprovázený velkou únavou, úzkostnými stavy, které se někdy vystupňovaly až v dušnost.

Mé psychické a fyzické potíže byly natolik závažné, že jsem nebyla schopna vykonávat svou pedagogickou a zdravotnickou profesi, která mě velice naplňovala.
Za krátkou dobu po hospitalizaci na psychiatrickém oddělení jsem odjela do Priessnitzových lázní do Jeseníků, kde jsem poznala PhDr. Annu Perutkovou. Z její přednášky jsem pochopila, že nestačí jen užívat léky, ale že musím na sobě začít pracovat, abych si zkvalitnila život. Byla to také ona, která mě přivedla k panu Radimu Ressovi na Konstelace traumatu. Tato terapie mě natolik posunula, že dnes mohu pracovat, radovat se ze života a pomáhat druhým, což mě velice těší a motivuje k další práci.

Za velké podpory a vedení paní doktorkou Perutkovou jsem se naučila rozumět sobě i ostatním. Díky ní jsem poznala a účastnila se seminářů s dalšími vynikajícími učiteli – Kardivar – MUDr. Michael Kučera, CK – Ing. Otakar Morávek, Úvod do Esencí – Horst Gunter Tiessler – Prasadam, Radim Ress – Konstelace traumatu, kde od roku 2013 absolvuji sebezkušenostní výcvik v této metodě. U německé psycholožky a psychoterapeutky Gabrieli von Witzleben, která se věnuje psychoterapii, traumaterapii, koučinku a konstelační práci podle prof. Franze Rupperta, jsem od roku 2013-2016 absolvovala profesionální trénink v Triadickém principu. V roce 2014 jsem se zúčastnila přednášky a workshopu s prof. Franzem Ruppertem na téma Trauma a rodinné konstelace.

V roce 2013 jsem absolvovala kurz pro práci s přístrojem Kondiční orgánový skener a doposud jsem i odbornou lektorkou. S RNDr. Márií Boškovičovou organizujeme semináře, kde odborně školíme zájemce, kteří chtějí pracovat s Kondičním ogánovým skenrem. Také jsem se zúčastnila konference s panem prof. Stanislavem Grofem – „Nové trendy v psychiatrii a v psychologii“a v roce 2013 semináře na téma „ Léčebný kód“ – Dr. Alexander Loyd.

V době mé pedagogické praxe na Střední a Vyšší zdravotnické škole v Mostě jsem absolvovala vzdělávací kurzy – Nonverbální komunikace, Komunikační strategie a relaxační metody při práci s pacientem, kurz Rehabilitačního ošetřování, Postgraduální kurz pro vyučující předmětu psychologie na SZŠ.

V současné době se hlouběji zabývám problematikou transgeneračního přenosu, jako odkazu našich předků.

Čím je minulost temnější, tím větší má tendenci se
znovu projevit v podobných podmínkách. Je možné
prohlásit, že naše rodina nám vybrala náš osud.
Élisabeth Horowitzová

Ing. Anna Kynclová

Lektorka a masérka

Certifikáty

Celý život jsem nevěděla, co chci dělat. Jako by můj život neměl jasný směr. Úspěšně jsem absolvovala magisterské studium v oboru ochrany přírody na ČZU (2013 – 2015). K přírodě jsem měla vždy velmi blízko, nicméně jsem stále cítila, že to není ono. Srdce mi říkalo něco jiného. Stres ze školy, pocity méněcennosti, zapletení v chaosu a nedůvěra v sama sebe mě doprovázela celý můj život. Když mi má teta a současná kolegyně Mgr. Ludmila Myšáková v roce 2014 řekla, že k nám do Loun pozvala Radima Resse na přednášku a víkendový seminář konstelací traumatu, neváhala jsem a zúčastnila se. Po prvním semináři následoval druhý a pak další a další. Začaly se mi otevírat dveře do života a do světa, který byl do té doby v mlze a obavách. Obavy o mou budoucnost byly na místě. Od malička se u mě projevovaly psychosomatické potíže – opakované záněty dutin, porucha spánku, hypofunkce štítné žlázy, bolesti kloubů. Příčiny mých problémů byly neznámé. Až po absolvování několika seminářů konstelací traumatu se tato spletitá síť začala rozplétat. Můj život postupně nabíral jasný směr. Psychické i fyzické symptomy začaly měnit kvalitu.

V roce 2016 jsem se definitivně rozhodla, že to, co jsem se naučila a prožila, chci předávat dál a pomáhat lidem, po stránce fyzické i psychické. Od roku 2016 navštěvuji výcvik konstelací traumatu a v roce 2017 jsem absolvovala masérský kurz v Dexter Academy. V obou dvou směrech se nadále vzdělávám a navštěvuji různé kurzy a semináře. Od roku 2019 navštěvuji výcvik Strukturální Integrace (Rolfterapie). Mým zájmem je práce našimi nevědomými programy a práce s fasciemi. Od roku 2011 jsem také cvičitelkou v Sokole, kde učím děti i dospělé pohybovému rozvoji a práci s tělem.

NAŠE TĚLO JE NAŠE HISTORIE I BUDOUCNOST.

RNDR. Boškovičová Mária

Lektorka

Certifikáty

V současné době se zaměřuji na práci s návyky a reflexivními reakcemi autonomního nervového systému, které nám zhoršují kvalitu života. Semináře jsou individuální i skupinové. Záměrem je, aby klient porozuměl sám sobě a postupnou prací změnil návyky, které mu komplikují život v rovině osobní, zdravotní i pracovní. Pracuji na všech úrovních. V oblasti mysli, těla i duše. Při práci využívám zařízení KARDIVAR (měření variability srdečního rytmu) a K.O.S. (kondiční orgánový skener), kde jsem také odborným garantem.

Moje životní cesta a zkušenosti, ze kterých čerpám. Ve své práci hodně čerpám z vlastních experimentů a výzkumů na sobě. Mé původní zaměření je exp. fyzik (PF UPJŠ – Košice, st. obor fyzika pevných látek od roku 1974-1979, následná práce na fakultě a v roce 1981 – získaní doktorátu na PF UPJŠ Košice). Postupné jsem si osvojila děti– některé s handicapem. To iniciovalo moji potřebu rozšířit své znalosti v oblasti pedagogiky – studium PF Ústí nad Labem – učitelství v roce 1989-1990, PF UK Praha – rozšíření pedagogické způsobilosti v oborech etopedie, surdopedie, psychopedie 1990 – 1993, S dětmi s handicapem mám zkušenosti i v oblasti školství.

Od roku 1977 jako speciální pedagog. S typem naší rodiny společnost nepočítala. To přinášelo častokrát existencionální problémy, pocity vzteku a bezmoci. Celé období jsem pracovala v extrémním pracovním i osobním nasazením, které jsem považovala za normu. Bylo nutné nejenom uživit rodinu, ale zvládat i mimořádné požadavky rodiny i doby. To se odrazilo na mém zdravotním stavu. V roce 2008 jsem byla nucena odejít do invalidního důchodu, což mi zachránilo život. Kvalita mého zdraví i života se začala měnit až v roce 2011, když jsem potkala PhDr. Perutkovou – Životní smysl, záměr, Priessnitzovy metody. Pod jejím vedením a za její podpory jsem se naučila rozumět sobě i jiným. Díky ní jsem poznala a účastnila se seminářů s dalšími vynikajícími učiteli – všem tímto nesmírně děkuji!

KARDiVAR/ Michael Kučera, CK / Otakar Morávek. Body trojího účinku/Jana Daňková, Konstelace Harmonyum/ Iva Pousková, Esence/Horst Günter Tiessler – Prasadam, Terapie traumatu/Radim Ress, Enneagram/ Gabriela von Witzleben, Franz Ruppert / Trauma, … V roce 2013 jsem měla možnost být nejenom účastníkem na školení Dr. Woltemade Hartmana, který je akreditován Danie Beaulie, Ph.D a Académie Impact v Québec, Kanada, provádět školení v oblasti očních pohybů integrace (EMI) na mezinárodní úrovni, ale současně být i jeho modelem pro tuto práci. Od roku 2011 mám za sebou velmi intenzivní výzkumnou práci v této oblasti na sobě i mých blízkých, kteří měli zájem na sobě pracovat.

Hodně se věnuji informacím o výzkumu mozku a myšlení a porovnávám to s
mými zkušenostmi. V roce 2014 jsem byla požádána, abych s těmito zkušenostmi a výzkumy podělila i s ostatními. To také činím dodnes.

Mgr. Jana Kučerová

Lektorka a masérka

Certifikáty

Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Pedagogika- ošetřovatelství, jsem 26 let učila psychologii na Střední zdravotnické škole v Teplicích.

Myslela jsem, že život bez milovaných studentů a pacientů nemůže být tím pravým životem.

Žila a dýchala jsem pro svou profesi. Chtěla jsem být tím nejlepším pedagogem. Absolvovala jsem spousty seminářů a kurzů, poznala jsem mnoho dobrých a vzdělaných lidí. S úctou vzpomínám na Jiřinu Prekopovou a její kurzy Terapie pevného objetí (2010), Marka Hermana a jeho semináře Proč nejde navážit 15 deka něhy (2014), Jana svobodu a jeho úžasné přednášky o Současných dětech ve škole ( 2014),Michala Koláře a jeho Léčbu šikany ( 2005), četné semináře na prevenci syndromu vyhoření, myšlenkové mapy (2013),  nezapomenutelný půlroční kurz Psychologie partnerských vztahů (2013) a spousty dalších, mému srdci vzdálenějších, seminářů.

Postupem času jsem začala cítit, že nechci být jen nositelem teoretických znalostí, ale že vše co znám, chci zažít také v praxi. Do života mi vstoupily prožitkové semináře Radima Resse a nebojím se říct, že mi ho převrátily úplně na ruby. A jsem za to velmi vděčná.

Díky svým přátelům jsem se také mohla setkat s německou psychoterapeutkou Gabrielou von Witzleben na víkendovém kurzu Triadického principu. I toto setkání mne utvrdilo v rozhodnutí přestat učit . Začala jsem se hlouběji věnovat psychosomatice.

Rozhodla jsem se naučit některým masérským technikám.

Klasická relaxační masáž, Masáž lávovými kameny – 2015

Baňkování, Reflexologie nohy – 2016

Kineziotaping 1,Dornova metoda a Breussova masáž – 2017

Kineziotaping 2,Spirální stabilizace a SM systém – 2018

zasvěcení do 1. a 2. stupně  Usui systému přírodní léčby  – 2018, 2019

Čím dál více cítím, že spokojenost ducha i těla se vzájemně podmiňuje a že vše co se nám  v životě děje má hluboký význam.

V současné době se zabývám  studiem transgeneračního přenosu traumatu a , mohu-li použít slova MUDr J. Vojáčka,  UMĚNÍM BÝT ZDRÁV .