Metody

Konstelace traumatu

Konstelace traumatu podle Radima Resse se zaměřuje na traumata v daném rodinném systému a z těchto traumat pocházející rozštěpení v psyché jeho členů. Pokud příčina traumatu zůstane netknuta, tak lze s životními tématy, do kterých se následky traumatu plošně promítají pracovat dlouho a stále dokola.

Může se jednat o témata jako „peníze“, „úspěch“, „láska“, „partnerské vztahy“, „vztahy k dětem“ „finanční i firemní záležitosti“ a v neposlední řadě i fyzické symptomy a nemoci. Následky traumat se plošně promítají do všech oblastí života jedince. Trauma je tedy nutno v celé jeho komplexitě sledovat až k původu jeho vzniku, ať již biografickému nebo vícegeneračnímu, aby se jeho následky, tj. disociace nebo zmrazení citů, emocí, vzteku, duševní ochromení, zmatení apod. uvolnily a odštěpené, vytěsněné části psyché se postupně integrovaly, spojily.

Dialog s vnitřními osobami

Dialog s vnitřními osobami je velmi účinná, hluboká a komplexní cesta osobního rozvoje. Vede k uvědomění vnitřních osob, které svými postoji řídí Váš život. Dosud nevědomá část Vašeho psyché je přivedena na světlo, a tím se otevírá cesta do její hloubky. Dialog s vnitřními osobami vede k hluboké transformaci, díky které se ve Vás uvolní dosud zablokovaný nebo neprobuzený potenciál.

Triadický princip

Triadický princip vychází z běžného rozlišení psychické energie podle energetických center. Pojmem základní energie je v triadickém principu označována trojice energetických center – energie břicha, srdce a hlavy. Každé z energetických center s sebou nese určité základní téma. Podle teorie triadického principu v každém člověku primárně převládá jedna základní energie (tedy buď břišní, nebo srdeční, nebo energie hlavy) a tvoří tím základ jeho psychické struktury.