Měření KARDIVAR

Využívá k vyšetření autonomního nervového systému (ANS) metodiku variability srdečního rytmu (VSR). Komplexně vyhodnotí stav ANS, tedy spolupráci sympatiku a parasympatiku. Analýza poskytuje informace o stresové reakci organismu, zátěži na srdce. Na parametrech VSR se projeví nejen akutní stav, ale i dlouhodobé nastavení a poruchy ANS.

Vlastní měření na KARDIVARu  je krátké 5 minut, jde o EKG vyšetření s následným programovým zpracováním.

 

Dvě hodiny před měřením nepít kávu!

Objednat se můžete telefonicky :

Ludmila Myšáková

+420 721 519 160