Masáže

Sedavé zaměstnání, stres, nedostatek pohybu a naše nevědomé programy se podepisují na funkčnosti našeho pohybového aparátu a také na našem psychickém stavu.

To, jak se cítíme po fyzické stránce, se odráží na naší psychice a opačně. Tělo a duše je jeden komplex. Nelze jej myslet odděleně, proto je vhodné o něj pečovat po všech stránkách. Na úrovni těla masážemi a vhodným cvičením.

Fascie neboli pojivová tkáň se také nazývá síť života nebo tkáň zdraví. Fasciální síť je jako obrovský orgán – a navíc jeden z našich nejcitlivějších smyslových orgánů. Ve fasciích oddělujících svaly od podkoží se nachází přes 80% nervových zakončení. Je to tedy sít plná pohybových senzorů a receptorů bolesti. Fasciální síť svou elasticitou a plasticitou umožňuje hladký a klouzavý pohyb všech tkání, orgánů a dalších struktur lidského organismu.  Zdravé pojivo napomáhá zdravému fungování všech orgánových soustav. Výrazně se podílí na držení lidského těla, na přenosu síly, na koordinovaném provedení pohybu. Snížení klouzání vrstev tkání může být příčinnou bolestí. Bylo prokázáno, že pojivová tkáň se při stresu může křečovitě stáhnout nezávisle na svalech. Najdete si pod kůží ztvrdnutí? Někdy jsou velká jako zrnko rýže, jindy mohou tvořit provazy. Tato místa mohou být bolestivá, protože nervová zakončení v těchto místech reagují velmi citlivě. Proto mají smysl masáže, které z povrchu kůže odvádějí signály do hlubších vrstev, v důsledku čehož dochází k uvolnění tkáně.

 

Ceny naleznete v ceníku.

Objednat se můžete telefonicky :

Anna Kynclová – mateřská dovolená 

+420 721 270 821