Konstelace traumatu

Konstelace traumatu podle Radima Resse se zaměřuje na traumata v daném rodinném systému a z těchto traumat pocházející rozštěpení v psyché jeho členů. Pokud příčina traumatu zůstane netknuta, tak lze s životními tématy, do kterých se následky traumatu plošně promítají pracovat dlouho a stále dokola.

Může se jednat o témata jako „peníze“, „úspěch“, „láska“, „partnerské vztahy“, „vztahy k dětem“ „finanční i firemní záležitosti“ a v neposlední řadě i fyzické symptomy a nemoci. Následky traumat se plošně promítají do všech oblastí života jedince. Trauma je tedy nutno v celé jeho komplexitě sledovat až k původu jeho vzniku, ať již biografickému nebo vícegeneračnímu, aby se jeho následky, tj. disociace nebo zmrazení citů, emocí, vzteku, duševní ochromení, zmatení apod. uvolnily a odštěpené, vytěsněné části psyché se postupně integrovaly, spojily.

Součástí konstelační práce je práce na těle…doplnit text.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9A5kaODvZrI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>